Gestionem i mantenim les instal·lacions dels nostres clients en les millors condicions, optimitzant el seu rendiment i la seva durabilitat en el temps. L’aconsellem en tot moment sobre les novetats en el mercat i dissenyem, adaptem i instal·lem per a cada client les millors solucions tècniques que permetin l’optimització dels costos.

MANTENIMENT ELÈCTRIC I D'IL·LUMINACIÓ

Revisem la seva instal·lació, creem un arxiu amb l’estat actual donant nom i numero a tots els punts de la instal·lació per a poder identificar més ràpid possibles problemes futurs gràcies a l’arxiu històric generat i llavors procedir a les revisions correctives.

MANTENIMENT D'EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ

En el nostre manteniment, a l'igual que en les instal·lacions elèctriques, generem un fitxer mitjançant la primera visita, amb la marca, model, gas utilitzat i anys d'instal·lació. Recomanem una revisió semestral preventiva amb neteja de filtres inclosa per a poder avançar-nos a qualsevol operació correctiva de la ruptura de l'equip.

ESTACIONS DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS

L’adequat manteniment de les depuradores d’aigües residuals, comporta la prèvia i correcta implementació de les accions necessàries per a garantir la màxima disponibilitat dels equips, el mínim consum energètic i la major vida útil d’aquests. És important conèixer les condicions necessàries que han de complir-se per a l’adequat funcionament dels equips, així com les diferents tècniques de manteniment de les depuradores associades a cadascun d’ells.

MANTENIMENT DE TEULADES  I CANALS INDUSTRIALS

Tenir un bon manteniment dels nostres teulades i dels seus canals corresponents és molt important. A la llarga una mala conservació pot afectar en situacions climatològiques adverses, generant esquerdes i goteres abundants. Per a això tenim un pla d'atac, netejant les canals de la brutícia acumulada, renovant els ancoratges més afectats pel temps i tapant i sellant amb pintura plàstica de fibre de vidre els llocs més perjudicats amb possibilitat de filtració d'aigua.

MANTENIMENT DE PISCINES

Oferim tots els serveis necessaris per a garantir un correcte manteniment i cura de la piscina durant tot l'ay: Servei d'obertura de la instal·lació, manteniment de la piscina durant la temporada de bany, servei de socorrista, manteniment de la instal·lació aquàtica durant l'hivern, servei de reformes i reparacions.